Κάστρο Ασκληπειού « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Κάστρο Ασκληπειού

Πληροφορίες

    Το Κάστρο είναι τοποθετημένο πάνω σε έναν λόφο διακοσίων πενήντα μέτρων στην περιοχή του χωριού Ασκληπειό.

    Κατασκευάστηκε το 15ο αιώνα σε δύο φάσεις. Στην πρώτη οχυρώθηκε ο τετράγωνος πύργος και στη δεύτερη επισκευάστηκε ο πύργος της βορειοδυτικής γωνίας.

    Η θέση του επέτρεπε την εποπτεία μεγάλου τμήματος της ακτογραμμής και των δρόμων της ενδοχώρας.

    Γύρω από αυτό υπάρχει εξωτερικό περιμετρικό τείχος πάχους 130 – 150 εκατοστών.

    Στο εσωτερικό της οχύρωσης υπάρχουν δύο στέρνες και κατάλοιπα αδιάγνωστων οικοδομημάτων.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες
Video