Τέμενος Αλί Χιλμί Πασά « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Τέμενος Αλί Χιλμί Πασά

Πληροφορίες

    Το τέμενος Αλί Χιλμί Πασά βρίσκεται στην οδό Πίνδου 1, στη νέα πόλη της Ρόδου. Κτίστηκε το 1909, από τον Αιγύπτιο Αλί Χιλμί Πασά, ο οποίος περνούσε τα καλοκαίρια του στην Ρόδο και θέλησε να δωρίσει το τέμενος στους κατοίκους της περιοχής. Αποτελεί το νεώτερο τέμενος της Ρόδου, τετράγωνο κτίσμα με προστώο, μονόχωρο χώρο προσευχής με ξύλινο πατάρι γυναικωνίτη, χωρίς διακοσμήσεις στους τοίχους. Δεν έχει μιναρέ, αλλά πηγάδι και κρήνη καθαρμών, ενσωματωμένη σε εξωτερικό τοίχο στέρνας, σε αύλειο χώρο με βοτσαλωτό. Η κάλυψη του χώρου γίνεται από οξυκόρυφο θόλο με οκτώ πλευρές, στηριγμένο σε τέσσερα γωνιακά λοφία. Εξωτερικά ο θόλος αποτελεί οκτάγωνο στεγασμένο με κεραμίδια, στηριγμένα σε ξύλινα φουρούσια, που καταλήγουν στην ίδια κεντρική κορυφή σε μορφή παγόδας. Αυτός ο τύπος κάλυψης είναι σπάνιος σε τεμένη και αποτελεί μοναδικό δείγμα στην Ρόδο. Στο εσωτερικό του διατηρούνται μαρμάρινη κόγχη προσευχών (mihrab) και δύο άμβωνες (ξύλινος -minber και χαμηλός λίθινος- kursi) στη νότια πλευρά , καθώς και ξύλινος γυναικωνίτης σε όροφο στην βόρεια πλευρά.
    Το τέμενος έχει αποκατασταθεί πλήρως από το Δήμο Ρόδου και στεγάζει τον σκακιστικό όμιλο Ρόδου «Ο Ιππότης».

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες