Προμαχώνες (Del Caretto) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Προμαχώνες (Del Caretto)

Πληροφορίες

    Η τάφρος και τα τείχη που περιβάλλουν τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αποτυπώνουν τη εξέλιξη της αμυντικής οχύρωσης, συνέπεια σημαντικών αλλαγών στην πολιορκητική τέχνη, όπως η χρήση της πυρίτιδας. Η βάση των τειχών προστατευόταν από προτείχισμα και στεγνή τάφρο. Οι μεγάλοι μάγιστροι de Milly (1454-61) και Zacosta (1461-7) ενίσχυσαν τους πύργους και τις χερσαίες πύλες. Ο Zacosta προχώρησε το 1465 στη διαίρεση των τειχών σε τομείς για κάθε γλώσσα των Ιπποτών: Γερμανία, Ωβέρνη, Ισπανία, Αγγλία, Καστίλλη, Προβηγκία, Ιταλία και Γαλλία. Ο Orsini (1467-76) βελτίωσε την τάφρο και τα θαλασσινά τείχη, ο d’Aubusson (1476-1503), που απέκρουσε τη οθωμανική πολιορκία του 1480, έχτισε ογκώδη οχυρά μπροστά στους ευάλωτους τομείς και διεύρυνε την τάφρο και ο del Carretto (1513-21) αύξησε εντυπωσιακά το πάχος του τείχους, προσθέτοντας αναχώματα με ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους.
    Η πολιορκία του 1522 οδήγησε στην παράδοση της Ρόδου στους Οθωμανούς και την αναχώρηση των Ιωαννιτών Ιπποτών. Οι Τούρκοι δεν τροποποίησαν τα αμυντικά στοιχεία των οχυρώσεων.
    Η τάφρος και τα τείχη έχουν πρόσφατα αποκατασταθεί από το υπουργείο πολιτισμού και αποτελούν χώρο περιπάτου και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που φιλοξενούνται στα δύο ανοιχτά θέατρα, το «Μελίνα Μερκούρη» και το «Ήχος και Φως».

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες